Členové výboru

 

 

 JMÉNO                       FUNKCE                 TELEFON                           E-MAIL

 

Martin Jelínek           Předseda               728 915 622        martinjelinek@atlas.cz

David Král                 Sekretář                 732 574 836

Jiří Řebík                   Pokladník              606 631 155

Jiří Vápeník               Trenér dorostu      737 316 868        jiravapenik@seznam.cz

                                 

Petr Joska                Člen                    774 908 062 

Bohumil Koliáš        Člen                   603 786 315       

Miroslav Íbl                Člen                        774 939 551 

Štefan Martiška             Člen

Michal  Mucha         Člen                    773 939 552